logo logo
Kichi Kichi
Kichi Kichi
Trong năm 2009, Netbrand đã vẽ nên hình ảnh thương hiệu cho Kichi Kichi, chuỗi nhà hàng chuyên về buffet lẩu đứng đầu tại Việt Nam.
Kichi Kichi

Trong năm 2009, Netbrand đã vẽ nên hình ảnh thương hiệu cho Kichi Kichi, chuỗi nhà hàng chuyên về buffet lẩu đứng đầu tại Việt Nam. 

Kichi Kichi
Prev Project Trieu Nhat Next Project LINE Back to work