logo logo
VINGroup
VINGroup
Trong dự án lần này, Netbrand rất vinh dự khi được hợp tác với tập đoàn VINGroup trong một dự án lớn: thiết kế website giới thiệu tập đoàn VINGroup và Vincom Shopping Mall. Dự án được triển khai vào năm 2013.
VINGroup

Trong dự án lần này, Netbrand rất vinh dự khi được hợp tác với tập đoàn VINGroup trong một dự án lớn: thiết kế website giới thiệu tập đoàn VINGroup và Vincom Shopping Mall. Dự án được triển khai vào năm 2013.

VINGroup
Prev Project LINE Next Project MobiTV Back to work