fbpx

Thiết kế bao bì rượu sochu Him

Netbrand triển khai thiết kế bao bì rượu sochu Him. Soju là một loại thức uống có cồn, nguồn gốc đến từ Hàn Quốc.

___
Khách hàng: NMS
Công ty thiết kế: Netbrand
Creative Director/Designer: Phan Thanh Bình
Thời gian triển khai: 2017
Các hạng mục triển khai:
Brand Audit
Brand Strategy
Brand Messaging
Brand Identity
Print Materials
Motion Graphics
Brand Website
Brand Guidelines 
Author avatar
admin
https://netbrand.vn