Thiết kế bao bì rượu Rơm Vàng

Netbrand triển khai thiết kế bao bì rượu Rơm Vàng. Rượu Mơ Rừng Rơm Vàng là một sản phẩm mới được ra mắt của công ty rượu Vodka Cá sấu với sự kết hợp rượu vodka cá sấu xanh và tinh chất mơ rừng tạo ra vị ngọt ngào và dễ uống cho rượu mơ và quan trọng là an toàn thực phẩm.

___
Khách hàng: NMS
Công ty thiết kế: Netbrand
Creative Director/Designer: Phan Thanh Bình
Designer: Nguyễn Hoàng Long
Thời gian triển khai: 2018
Các hạng mục triển khai:
Brand Audit
Brand Strategy
Brand Messaging
Brand Identity
Print Materials
Motion Graphics
Brand Website
Brand Guidelines 

Trong quá trình Netbrand thiết kế bao bì rượu rơm vàng, cùng thiết kế tích hợp, dùng hình ảnh minh họa từ sản phẩm, phát triển yếu tố sáng tạo với tỷ lệ lớn, tạo nên sự tổng thể hài hòa.

Lấy cấu trúc hình ảnh thương hiệu rượu như là điểm khởi đầu thiết kế, cùng với đó sáng tạo ra một số hình minh họa lạ mắt và khác nhau sau đó đặt chúng trong cùng một mạng lưới thiết kế – chúng tôi đã phát triển ra một bao bì có thể truyền tải những câu chuyện về rượu và nguồn gốc của rượu.