fbpx

Thiết kế thương hiệu tập đoàn bất động sản Mik

Netbrand triển khai thiết kế thương hiệu tập đoàn bất động sản Mik . Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam (viết tắt là MIKGroup) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản tại Việt Nam.

___
Khách hàng: Mik group
Công ty thiết kế: Netbrand
Creative Director/Designer: Phan Thanh Bình
Designer: Bùi Hương Thảo, Nguyễn Hoàng Long
Thời gian triển khai: 2017
Các hạng mục triển khai:
Brand Audit
Brand Strategy
Brand Messaging
Brand Identity
Print Materials
Motion Graphics
Brand Website
Brand Guidelines 
Author avatar
admin
https://netbrand.vn