Thiết kế bao bì gạo Vione

Netbrand triển khai thiết kế bao bì gạo Vione, thương hiệu thuộc công ty Hạnh Liên – doanh nghiệp nâng thương hiệu hạt lúa Thái Bình. Với mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp chiều sâu và tập trung vào chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Hạnh Liên nghiên cứu và tập trung phát triển các dòng sản phẩm gạo dinh dưỡng, gạo sạch và mở thêm các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu hạt gạo sạch như Bún tươi, bún khô, Phở khô, Phở ăn liền kèm gia vị…
Task

Thiết kế bao bì nhãn hiệu gạo

  • Strategy

    Branding desing, Packaging design

  • Design

    Art Direction

  • Client

    Liên Hạnh

We use cookies to give you the best experience.