Thiết kế bao bì rượu Rơm Vàng

Netbrand triển khai thiết kế bao bì rượu Rơm Vàng. Rượu Mơ Rừng Rơm Vàng là một sản phẩm mới được ra mắt của công ty rượu Vodka Cá sấu với sự kết hợp rượu vodka cá sấu xanh và tinh chất mơ rừng tạo ra vị ngọt ngào và dễ uống cho rượu mơ và quan trọng là an toàn thực phẩm.
Task

Thiết kế bao bì sản phẩm mới

  • Strategy

    Packaging

  • Design

    Art Direction

  • Client

    NMS

We use cookies to give you the best experience.