Thiết kế thương hiệu bất động sản Vingroup

Netbrand triển khai thiết kế thương hiệu bất động sản Vingroup. Công ty ban đầu tên gọi là Technocom chuyên sản xuất mỳ ăn liền tại Ukraina. Những du học sinh Việt Nam thành lập công ty tại Ukraina, sau đó về Việt Nam đầu tư. Tập đoàn Vingroup là một công ty đa ngành tại Việt Nam. Năm 2000, sau khi sáp nhập 2 thương hiệu Vinpearl và Vincom, tập đoàn chủ yếu mảng bất động sản, du lịch và chứng khoán. Sau khi thành lập, Vingroup đã cơ cấu lại và tập trung phát triển với nhiều nhóm thương hiệu như: Vinhomes, Vincom, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinmec, Vinschool …
Task

Thiết kế nhận diện thương hiệu, website

  • Strategy

    UX strategy, Brand Strategy

  • Design

    Art Director

  • Client

    Vingroup

We use cookies to give you the best experience.