Thiết kế thương hiệu LINE Vietnam

Netbrand triển khai thiết kế thương hiệu cho Line Việt Nam. Line là ứng dụng chat do tập đoàn LINE Hàn Quốc phát triển với 500 triệu người dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi vinh dự được hợp tác thiết kế cho các chương trình marketing triển khai tại Việt Nam.

Thiết kế thương hiệu Line Việt Nam với logo dạng chữ kết hợp với cách điệu hình ảnh đặc trưng giúp nổi bật giá trị , mục tiêu, ý nghĩa thương hiệu.

Task

Thiết kế quảng cáo tại Việt Nam

  • Design

    Designer

  • Client

    Line corp

We use cookies to give you the best experience.