20.000.000 Thiết kế bao bì TIÊU CHUẨN – Thực phẩm chế biến
In stock

Thiết kế bao bì TIÊU CHUẨN – Thực phẩm chế biến

20.000.000 

Gói thiết kế bao bì tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp đã hoạt động ổn định. Thiết kế chuyên nghiệp, có nhận diện thương hiệu.

– Đầu tư nghiên cứu & phát triển ý tưởng sản phẩm
– 3 phương án thiết kế bao bì
– 3 lần chỉnh sửa

Thời gian cung cấp phương án: 7-10 ngày

Specifications:

We’ve created a full-stack structure for our working workflow processes, were from the funny the century initial all the made, have spare to negatives. But the structure was from the funny the century rather, initial all the made, have spare to negatives.

Free two-day delivery

Pick up at the Our Store today

Secure payment methods

Care & Maintenance:

Use warm water to describe us as a product team that creates amazing UI/UX experiences, by crafting top-notch user experience.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế bao bì TIÊU CHUẨN – Thực phẩm chế biến”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

We use cookies to give you the best experience.