Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thương hiệu Trà/Cà Phê Việt vươn ra thế giới.